slider

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Acil servisler; çalışma koşulları rutin bir düzende olmayıp her an değişken, dinamik, kritik düşünmeyi gerektiren, teorik bilginin hızla uygulamaya geçirilmesini zorunlu kılan, hızlı koordinasyon ve ekip iletişimini gerektiren birimlerdir. Hizmeti almak için başvuran yaş grubu, kültür ve sosyo-ekonomik grupların çeşitliliği, sağlık problemlerinin acil müdahale edilmesi gereksinimi, belirsizlik durumlarının varlığı ve hizmeti verirken yaşanacak risklerin çokluğu gibi nedenlerle acil hemşireleri diğer birimlerde çalışan meslektaşlarına oranla daha donanımlı olmak, hızlı ve doğru karar verebilmek zorundadır. Bunun için tıp ve hemşirelik bilimlerine ilişkin bilgiye sahip olmakla birlikte, kendi stresi ile baş edebilmesi, kişiler arası etkin iletişim kurabilmesi, değişen durumlara hızla uyum sağlayabilmesi, olaylar karşısında paniğe kapılmadan müdahale edebilmesi, acil serviste çalışmayı sevmesi, liderlik özelliklerine sahip olması, bakım ve tedavide hızlı çalışarak doğru kararlar verebilmesi gereklidir. Bu süreçler meslektaşlarımızın mezuniyet sonrası eğitim gereksinimlerinin desteklenmesini, sürekli gelişimi ve yenilenmeyi zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde acil hemşireliği alanında bağımsız bir hemşirelik kongresi olarak yıllardır kesintisiz düzenlenen ve hedef katılımcı kitlesinin acil serviste görev yapan ve acil servis hizmetlerine gönül veren hemşirelerin/sağlık profesyonellerinin olduğu 5. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi; 2 - 4 Mayıs 2019 tarihlerinde Acil Hemşireleri Derneği ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ortaklığıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.


Bilimsel olarak donanımlı ve uygulama alanındaki sorunlarımıza ve sorularımıza cevaplar bulabileceğimiz kapsamlı bir bilimsel programı meslektaşlarımızın görüşlerini alarak hazırladık. Kongrenin ana konuları; Multiple Travma Acilleri, Pediyatrik Aciller, Psikiyatrik Aciller, Solunum Acilleri, Kronik Hastalıklarda Akut Alevlenmeler, Acil Serviste Adli Tıp Vakaları, Özel Gruplara Acil Yaklaşım ve bu konulara ilişkin Hemşirelik Yönetimleri ile Acil Serviste Güvenli İlaç Uygulamaları, Vaka Örnekleriyle Triyaj Ve Acil Serviste Şiddet olarak belirlenmiştir. Üç gün sürecek olan programda kurslara, özel konularda konferanslara, interaktif forum ve panellere yer verilmesi de planlanmıştır.


Acil hemşireliğinde kanıt temelli uygulamalara katkı sağlaması amacıyla bildiri kabulüne de yer verilecek olan kongremize konuşmacı ve katılımcı olarak katkı ve destek sağlayacak tüm meslektaşlarımızı İzmir’de ağırlamaktan duyacağımız memnuniyeti paylaşıyor ve saygılarımızı sunuyoruz.


Doç. Dr. Fatih Esad TOPAL

Kongre Eş Başkanı

Prof. Dr. Yasemin TOKEM

Kongre Eş Başkanı
Acil Hemşireleri Derneği Başkanı

Ana Konular

 • * Acil Serviste Şiddet
 • * Acil Serviste Güvenli İlaç Uygulamaları
 • * Multiple Travma Acilleri
 • * Pediyatrik Aciller
 • * Psikiyatrik Aciller
 • * Solunum Acilleri
 • * İnmede Trombolitik Tedavi
 • * Kronik Hastalıklarda Akut Alevlenmeler
 • * Acil Serviste Adli Tıp Vakaları
 • * Triyaj
 • * Temel EKG
 • * Acil Serviste Ultrason Kullanımı

Ve bu konulara ilişkin hemşirelik yönetimi

Bildiri Gönderimi


Bildirilerin Gönderilmesi

Bildirilerin kongre web sitesi www.digiabstract.com/acilhemsireligi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Online bildiri özeti gönderim sistemi DigiAbstract’a kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.


Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 01 Nisan 2019

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde Bildiri Özet Kitabında yer alacağından yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Bildiri özeti gönderimi son tarihi 01 Nisan 2019 olup, elektronik sistem ilan edilen tarihte kapanacaktır.
 3. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 4. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Küçük
 5. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul
 6. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 7. Bildiri özetleri Türkçe olarak gönderilmelidir.
 8. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx XXXxxxxxxxx
 9. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 10. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 11. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 12. Metin içinde uluslararası standart kısaltmalar kullanılabilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde parantez açılarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 13. Özetlere 2 adet tablo ve 2 adet grafik eklenebilir.
 14. Gönderilen bildiri özetleri referans ve referans numarası içermemelidir.
 15. Bildirinizi göndermeden önce bildirinizin son kontrolünü dikkatle yapmanız önerilir. Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 16. Bildiri gönderiminizi tamamladıktan sonra, başarılı gönderiminizi onaylayan otomatik bir e-posta gönderilecektir. Bu onay e-postasını almazsanız, lütfen acilhemsireligi2019@egekongre.com adresinden Kongre Sekreterliği ile iletişime geçiniz

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için 0232 464 13 51 numaralı telefondan ya da acilhemsireligi2019@egekongre.com e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.


Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin yayınlanabilmesi ve sunulabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

Kayıt Konaklama

ONLINE KAYIT & KONAKLAMAKayıt Bilgileri

ERKEN KAYIT

01 NİSAN 2019 VE ÖNCESİ
250 TL
 • Lisans Öğrencisi
 • AHD Üyesi

ERKEN KAYIT

01 NİSAN 2019 VE ÖNCESİ
350 TL
 • Hemşire / Akademisyen
 • Lisansüstü Öğrenci

GEÇ KAYIT

1 NİSAN 2019 SONRASI
300 TL
 • Lisans Öğrencisi
 • AHD Üyesi

GEÇ KAYIT

1 NİSAN 2019 SONRASI
400 TL
 • Hemşire / Akademisyen
 • Lisansüstü Öğrenci

Kayıt ücretlerine dâhil olan hizmetler;
* Kongre süresince alınan çay kahve molaları, öğle yemekleri
* Bilimsel ve ticari sergi alanlarına giriş hakkı
* Kongre dokümanları; çanta, program, yaka kartı, katılım sertifikası
* Kongre kayıt ücretlerine %18 KDV dahildir.
* Günlük kongre kayıt işlemi yapılmayacaktır.

Kurs Bilgileri

Konaklama Bilgileri

** Yukarıda yer alan fiyatlar günlük oda fiyatları olup, açık büfe kahvaltı ve %8 KDV dahildir.


İptal Koşulları

* İptal talepleri yazılı olarak bildirilmelidir.
* 31 Mart 2019 tarihine kadar bildirilen iptallerde ücretin tamamı iade edilecektir.
* 31 Mart 2019’dan sonra yapılacak iptallerde iade yapılamaz. Ancak isim değişikliği kabul edilecektir.
* Tüm iade işlemleri Kongre bitiminde yapılacaktır.Banka Hesap Bilgileri

Hesap Adı : Ege Üs Kongre Danışmanlık Turizm ve İnş. San. Tic. Ltd. Sti
Banka Adı : Türkiye İş Bankası Alsancak Şube ( 3401)
TL Hesap Numarası : 973532 IBAN : TR08 0006 4000 0013 4010 973532

İletişim